top of page

Livsstilsfaktorer kan minska risk för stroke


Ny studie i senaste numret av tidsskriften Neurology har påvisat kraftigt minskad risk för stroke hos kvinnor med många hälsosamma livsstilsfaktorer. I studiekohorten ingick 31 696 kvinnor som fyllt i frågeformulär om livsstil vid start av studien. Efter 10,4 års uppföljning hade man kunnat registrera 1 155 fall av ischemisk stroke (hjärninfarkt). Man definierade en livsstil för låg risk med fem låg-riskfaktorer; hälsosam kost, måttlig alkoholkonsumtion, icke-rökare, fysiskt aktiv och normalviktig.

De kvinnor som hade alla låg-riskfaktorer hade 62 procent lägre risk att drabbas av stroke jämfört med de som hade alla. Kosten i fråga var en mer växtbaserad kost enligt Recommended Food Score (RDS) som liknar Nordiska Näringsrekommendationerna.

Länk till studien finns här.

Susanna C. Larsson, Agneta Åkesson, Alicja Wolk, Healthy diet and lifestyle and risk of stroke in a prospective cohort of women. Neurology, 2014;83:1–6

Comments


bottom of page