top of page

Eko-kött orsakar stora skador på hälsa och miljö


Ekologiskt kött ger inte upphov till mindre växthusgasutsläpp än konventionellt kött. Detta enligt en studie som publicerats i Nature Communications. Forskarna analyserade växthusgasutsläpp från olika livsmedel och även hur mycket priserna skulle behöva ökas för att kompensera den skada de orsakar genom att förvärra klimatförändringar.

Man fann att växthusgasutsläpp för ekologiskt och konventionellt kött var lika. Vidare fann forskarna att det kött som orsakade minst växthusgasutsläpp ändå var mycket sämre än det sämsta livsmedlet från växtriket.

Forskarna uppskattade även den prisökning som behövs för att kompensera för miljöskada av konventionellt kött till 40% och för ekologiskt kött till 25% (eftersom det redan är dyrare).

En tidigare rapport från 2018 av forskare vid Oxforduniversitetet har uppskattat hur mycket rött kött och charkvaror behöver beskattas för att kompensera för den ohälsa de genererar. Man fann att skatter motsvarande 20% respektive 110% skulle behöver för rött kött respektive charkvaror i höginkomstländer. Inget undantag för ekologiskt kött föreslogs.

Länk till studien finns här. Länk till rapporten från 2018 finns här.

Pieper et al, Calculation of external climate costs for food highlights inadequate pricing of animal products, Nature Communications 11, Article number: 6117

Springmann et al, Health-motivated taxes on red and processed meat: A modelling study on optimal tax levels and associated health impacts, PLoS One. 2018 Nov 6;13(11):e0204139.

Comentários


bottom of page