top of page

Animalisk lågkolhydratkost förkortar livet


Personer som äter mindre kolhydrater och ersätter dessa med animaliska proteiner och fetter uppvisar betydligt högre mortalitet (risk att dö under uppföljningstiden) jämfört med befolkningen i övrigt. Detta enligt en artikel som publicerats i den högt ansedda tidskriften The Lancet.

Forskarna gick igenom kostintag och mortalitet hos 15 428 personer som deltagit i studien Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC). Man kombinerade sedan dessa data med sju andra multinationella studier till en metaanalys.

Man fann att 50-55 energiprocent kolhydrater i kosten uppvisade lägst mortalitet och sedan en gradvis ökande mortalitet både för dem som åt mer och mindre kolhydrater.

Personer som åt <40% kolhydrater uppvisade 20% ökad mortalitet och de som åt >70% kolhydrater uppvisade 23% ökad mortalitet.

När man räknade mer detaljerat på lågkolhydratgruppen sågs 18% ökad mortalitet när animaliska protein- och fettkällor valdes och 18% minskad mortalitet när växtbaserade protein- och fettkällor valdes.

I en intervju avråder ansvariga forskare från den animaliska lågkolhydratkost som vunnit popularitet i Europa och Nordamerika. För långvarig hälsa bör vi välja mat från växtriket.

Länk till studien finns här.

Seidelmann et al, Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. The Lancet, Aug 2018

Comments


bottom of page