top of page

Vegetarisk kost mot högt blodtryck


Personer som äter en vegetarisk kost uppvisar lägre förekomst av högt blodtryck. Detta enligt en metaanalys och litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften The Journal of Nurse Practitioners.

Forskarna gick igenom tio tvärsnittsstudier, fem kohortstudier och en fallkontrollstudie som alla värderat förekomst av högt blodtryck hos vegetarianer och icke-vegetarianer.

Den genomsnittliga förekomsten av högt blodtryck var 33 procent lägre hos vegetarianer än icke-vegetarianer.

Forskarnas slutsats är att vegetarisk kost har ett samband med lägre blodtryck och att vegetarisk kost kan vara en alternativ eller kompletterande behandling till personer med högt blodtryck.

Länk till studien finns här.

Tanya M. Garbett, Donald L. Garbett, AnnMarie Wendorf, Vegetarian Diet: A Prescription for High Blood Pressure? A Systematic Review of the Literature. The Journal for Nurse Practitioners Volume 12, Issue 7, July–August 2016, Pages 452–458

Komentarze


bottom of page