top of page

Växtbaserade kostråd gynnar patienter och vårdgivare


Foto: Isabella Aryee


Att inspirera patienter till en växtbaserad kost kan ge patienter kontroll över sin hälsa och få sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2 och högt blodtryck att gå tillbaka. Det ger även arbetsglädje och energi till vårdgivare.

Detta enligt en sammanfattande artikel i tidskriften The Permanente Journal.

Läkaren Benjamin Ha, tidigare medicinsk chef vid Kaiser Permanente (USA:s största vårdbolag) och idag allmänläkare sammanfattar studier och tidigare publikationer kring hälsovinster med ett helt växtbaserat ätande och väver in dessa data i en personlig berättelse hur hans intresse för kostens potential väcktes.

Startpunkten var en patients anhörig som rekommenderat honom böcker av Joel Fuhrman och Colin Campbell. Kunskapen i dessa böcker inspirerade honom att själv börja äta från växtriket och han såg sin övervikt och gikt försvinna. Under åren har han inspirerat många patienter att lägga om sin kost och sett stora resultat. Han vittnar om den glädje och tacksamhet han mött hos sina patienter och hur hans egen arbetsglädje ökat.

2013 skrev Dr Ha med flera en artikel ”Plant-Based Diets: A nutritional Update for Physicians” som delats mycket och den tände en växtbaserad rörelse inom Kaiser Permanente. Kort efter artikeln publicerade företaget en patientbroschyr som syftar till att inspirera patienter till en växtbaserad kost.

Länk till artikeln finns här. Länk till artikeln från 2013 finns här. Länk till Kaiser Permanentes broschyr om växtbaserad kost finns här.

Ha, The Power of Plants: Is a Whole-Foods, Plant-Based Diet the Answer to Health, Health Care, and Physician Wellness? Perm J. 2019; 23: 19-003.

Comments


bottom of page