top of page

Växtbaserad kost minskar klimakteriebesvär


Kvinnor som ändrar sin kost och börjar äta från växtriket uppvisar minskade besvär under klimakteriet. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Menopause.

Forskarna lottade 38 kvinnor i klimakteriet med två eller fler vallningar per dag till att ändra sin kost till en fettsnål, vegansk kost med tillägg av 86 gram kokta sojabönor dagligen, eller till oförändrad kost (kontrollgrupp) i 12 veckor.

Man fann att de som ändrat sin kost uppvisade 79% färre vallningar, kontrollgruppen uppvisade 42% färre. 59% av deltagarna som ändrat kost blev helt fria från måttliga till svåra vallningar jämfört med ingen i kontrollgruppen.

Gruppen som ändrat kost uppvisade även ökad livskvalitet avseende vallningar, psykosocial, fysisk och sexuell livskvalitet.

Länk till studien finns här.

Barnard, Hahleova et al, The Women’s Study for the Alleviation of Vasomotor Symptoms (WAVS): a randomized, controlled trial of a plant-based diet and whole soybeans for postmenopausal women. Menopause (New York, N.Y.), 12 Jul 2021,

Comentarios


bottom of page