top of page

Sesamfrön mot högt blodtryck


Att öka mängden sesamfrön i kosten kan minska blodtrycket. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Journal of the Science of Food and Agriculture.

Forskarna sammanställde data från 8 studier som värderat effekt på blodtryck av att lägga till sesamfrön till kosten. Man fann att sesamfrön i snitt sänker det systoliska blodtrycket med 7,8 mmHg och det diastoliska blodtrycket med 5,8 mmHg. När forskarna begränsade analysen till de fyra studier med högst kvalitet sågs en sänkning med 3,2 mmHg av systoliskt blodtryck och en icke-signifikant sänkning med 2,1 mmHg av diastoliskt blodtryck med ökad konsumtion av sesamfrön.

Forskarnas slutsats är att studien visar att sesamfrön i kosten kan minska blodtrycket.

Länk till studien finns här.

Khosravi-Boroujeni, Nikbakht, Natanelov, Khalesi. Can sesame consumption improve blood pressure? A systematic review and meta-analysis of controlled trials.J Sci Food Agric. 2017 Apr 7

Comments


bottom of page