top of page

Samband mellan baljväxter och friskare hjärta


Personer som äter mer baljväxter (bönor, ärtor, linser, tofu) uppvisar lägre risk för hjärtsjukdom och riskfaktorer för hjärtsjukdom. Detta enligt en stor metaanalys och litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Advances in Nutrition.

Forskarna gick igenom 6 tidigare metaanalyser och 28 prospektiva befolkningsstudier som värderat konsumtion av baljväxter och risk för metabola sjukdomstillstånd

Man fann att de som åt mest baljväxter uppvisade lägre risk för hjärtkärlsjukdom, annan hjärtsjukdom, högt blodtryck och övervikt jämfört med dem som åt minst.

Forskarna anser att mer forskning behövs innan evidensen för att baljväxter minskar risk för ovan sjukdomstillstånd är starkt. Konsumtion av baljväxter medför dock en vedertagen minskad sjukdomsrisk på befolkningsnivå, minskade sjukvårdskostnader samt stora miljövinster. Sett till dagens kunskapsläge och att konsumtionen av baljväxter är mycket låg i de flesta länder så rekommenderar forskarna en ökad konsumtion av baljväxter.

Länk till artikeln finns här.

Viguiliouk E, Glenn A, Nishi SK, et al. Associations between dietary pulses alone or with other legumes and cardiometabolic disease outcomes: An umbrella review and updated systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Adv Nutr. 2019;10:S308-S319.

Comments


bottom of page