top of page

Samband mellan ägg, kolesterol och hjärtkärlsjukdom


Att ägg i kosten ökar kolesterolvärdet i blodet vilket ökar risk för hjärtkärlsjukdom har varit känt länge. Runt 2015 började vissa expertpaneler uttrycka tvekan kring detta på grund av att bilden såg mer blandad ut om man bortsåg från studier gjorda före 1998 (se här och här). Varför man valde att göra detta är oklart. Både äggbranschen och debattörer har under senare tid hävdat att konsumtionen av ägg är ofarligt eller till och med hälsosamt.

En ny studie som presenterats vid en kongress anordnad av American Heart Association stärker samband mellan äggkonsumtion och hjärtkärlsjukdom.

Forskarna följde 571 608 krigsveteraner under 2,7 år, registrerade kostintag och risk för hjärthändelser (hjärtinfarkt, instabil kärlkramp).

Man fann att ju mer ägg försökspersonerna åt desto mer ökade gradvis risken för hjärtkärlsjukdom. De som åt mest ägg (>2 ägg per dag) hade 27% ökad risk för hjärtkärlsjukdom jämfört med dem som åt minst ägg (<1 ägg per månad). Data justerades för ålder, kön, etnicitet, rökning, alkoholkonsumtion, övrigt kostintag, motion och utbildningsnivå.

Innan årsskiftet publicerades även en metaanalys av studier som värderat äggkonsumtion och dess effekt på blodfetter. Man inkluderade 28 studier publicerade efter år 2000. Forskarna fann att äggkonsumtion ökar kolesterol och triglycerider i blodet men utan signifikant påverkan på kvoten mellan det goda och onda kolesterolet (LDL/HDL).

Länk till presentationen finns här. Länk till metaanalysen finns här.

Lisa M Abramovitz, Xuan-Mai T Nguyen, Yuk-Lam Ho, David R Gagnon, Jason Vassy, Kelly Cho, Christopher O’Donnell, Peter F Wilson, J. Michael Gaziano, Luc Djousse. Abstract 15869: Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease in the Million Veteran Program. Circulation. 2017;136:A15869

Mohammad Hossein Rouhani, Nafiseh Rashidi-Pourfard, Amin Salehi-Abargouei, Majid Karimi & Fahimeh Haghighatdoost. Effects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal of the American College of Nutrition Vol. 37, Iss. 2, 2018

Comments


bottom of page