top of page

Mycket fett i kosten minskar förmåga att förbränna glukos


Våra musklers förmåga att förbränna glukos är avgörande för ämnesomsåttning, insulinkänslighet och diabetes. Den här studien bygger vidare på forskning som kopplat förekomst av fett i våra muskelceller och mycket fett i kosten till insulinresistens och diabetes typ 2.

Länk till studien finns här.

Anderson AS, Haynie KR, McMillan RP, et al. Early skeletal muscle adaptations to short-term high-fat diet in humans before changes in insulin sensitivity. Obesity. 2015;23:720-724.

Petersen KF, Dufour S, Befroy D, Garcia R, Shulman GI. Impaired mitochondrial activity in the insulin-resistant offspring of patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2004;350:664–671.

#ämnesomsättning #diabetestyp2 #fett #insulinresistens

bottom of page