top of page

Mjölkprodukter kan öka dödlighet i prostatacancer


Man fann att patienter med sjukdom begränsad till prostata som åt mer feta mejeriprodukter per dag inklusive smör så ökade risken att avlida av sin prostatacancer. De som åt mer än 3 portioner per dag hade 6 gånger ökad risk att dö av sin prostatacancer jämfört med dem som åt mindre än 1 portion. För patienter med spridd sjukdom sågs inte dessa samband.

Länk till studien finns här.

Downer MK, Batista JL, Mucci LA, et al. Dairy intake in relation to prostate cancer survival. Int J Cancer. Published online February 10, 2017.

#cancer #mjölk #mjölkprodukter #prostatacancer

bottom of page