top of page

Mindre cancer hos vegetarianer


Denna vecka har det publicerats en ny studie i högt ansedda Journal of American Medical Association (JAMA) som visar lägre risk för tjocktarmscancer och ändtarmscancer hos vegetarianer.

Forskarna har följt 96 354 män och kvinnor ur Adventist Health Study 2 (AHS-2) under 7,3 år och deras kostintag har analyserats. Denna kohort är känd för en mycket stor andel vegetarianer och få störande faktorer som rökning och alkoholintag vilket beror på deltagarnas religion (Sjundedagsadventister). Förekomst av tjocktarmscancer och ändtarmscancer har analyserats och risk att insjukna har jämförts mellan olika slags kostintag.

Mann fann att vegetarianer hade 22% lägre risk än icke-vegetarianer att drabbas av tjocktarms- och ändtarmscancer, 19% lägre risk för tjocktarmscancer och 29% lägre risk för ändtarmscancer. Analys av olika slags vegetarianer (veganer, lakto-ovo-vegetarianer, fisk-vegetarianer och semi-vegetarianer) visade tendens till minskad risk för samtliga grupper utan signifikans, med undantag för fiskvegetarianerna där signifikans uppnåddes. Sannolikt beror detta på att grupperna innehöll för få deltagare.

Länk till studien finns här.

Orlich MJ, Singh PN, Sabaté J, Fan J, Sveen L, Bennett H, Knutsen SF, Beeson WL, Jaceldo-Siegl K, Butler TL, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian Dietary Patterns and the Risk of Colorectal Cancers. JAMA Intern Med. 2015 Mar 9. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.59. [Epub ahead of print]

Comments


bottom of page