top of page

LCHF-kost sänker testosteron hos män


Att äta stora mängder kött har historiskt uppfattats som manligt. Detta är en anledning till att köttkonsumtionen generellt är högre bland män än kvinnor. Ny forskning visar nu att stora mängder kött och annat animaliskt protein kan orsaka ett kraftigt ras i testosteronnivåer hos män.

Forskarna sammanställde data från 27 studier där man värderat hur testosteronvärde och kortisolvärde ändrar sig hos män som äter LCHF.

Man fann att när män äter LCHF med ett hög proteinhalt (>35 kaloriprocent) så sjunker testosteronhalten i genomsnitt 37%. Denna proteinhalt motsvarar ungefär att äta tre ägg till frukost, ett kycklingbröst till lunch och 250 g köttfärs till middag. En så kraftig sänkning i testosteronvärde som denna kan förväntas försämra fertilitet och öka risk för kroniska sjukdomar som diabetes typ 2 och Alzheimer.

Gällande kortisol fann forskarna endast en tillfällig ökning vid intag av LCHF och nivåerna sjönk till normala värden inom 3 veckor.

Länk till studien finns här.

Whittaker et al, Low-carbohydrate diets and men’s cortisol and testosterone: Systematic review and meta-analysis, Nutr Health. 2022 Mar 7;2601060221083079.

Commentaires


bottom of page