top of page

Läkare för framtiden stödjer Nordiska ministerrådets initiativ om skatt på kött och socker

Sverige behöver effektiva styrmedel som uppmuntrar till hälsosamma och miljövänliga matvanor. I en rapport föreslår Nordiska ministerrådet en gemensam nordisk skatt på kött och socker, samtidigt som frukt och grönsaker subventioneras.


Rapporten föreslår även initiativ för att främja hållbara och hälsosamma matvanor i offentliga verksamheter och införandet av en gemensam nordisk märkning som tydligt visar livsmedlens klimatpåverkan. Dessutom lyfts behovet av nordiskt samarbete för att begränsa marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel fram.


Dessa förslag är i linje med Nordiska ministerrådets "Nordiska näringsrekommendationerna 2023" och "Nationella kostmål 2024", som utvecklats av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.


De nuvarande matvanorna i Sverige bidrar i hög grad till ökade risker för allvarliga sjukdomar som fetma, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Enligt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket kan 14 000 dödsfall årligen kopplas direkt till kosten, vilket motsvarar 15 procent av alla dödsfall. Våra matvanor orsakar också runt en femtedel av svenskarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.


Genom att införa en skatt på kött och socker samt subventionera frukt och grönsaker kan vi bidra till en friskare framtid för både människa och planet. Läkare för framtiden stödjer därför helhjärtat Nordiska ministerrådets förslag och uppmanar svenska politiker att agera beslutsamt för att förverkliga dessa styrmedel.KÄLLOR


Ny rapport från Nordiska ministerrådet föreslår en gemensam nordisk skatt på kött och socker


Nordiska näringsrekommendationerna 2023


Nationella mål 2024

“Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer”“... konsumtionen av mat står för cirka en femtedel av de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.

– Ungefär 14 000 dödsfall per år kan kopplas till vad vi äter, vilket motsvarar 15 procent av samtliga dödsfall i Sverige.”

Comments


bottom of page