top of page

Fördelar med växtbaserad kost jämfört med medelhavskost


Forskarna lottade 62 överviktiga deltagare till att få råd om att antingen äta en helt växtbaserad kost eller en medelhavskost under 16 veckor. Därefter återgick deltagarna till sin tidigare kost under 4 veckor och sedan bytte grupperna studiekost och fick råd om denna under ytterligare 16 veckor. Vikt, blodfetter, insulinkänslighet och blodtryck.

Man fann att deltagarna gick ned 6 kg i vikt när de åt växtbaserad kost, deras insulinkänslighet förbättrades och deras blodfetter inklusive kolesterol förbättrades men inga sådana förbättringar sågs under tiden de åt medelhavskost. Blodtryck förbättrades av båda koständringar, något mer av medelhavskost.

Länk till studien finns här

Barnard et al, A Mediterranean Diet and Low-Fat Vegan Diet to Improve Body Weight and Cardiometabolic Risk Factors: A Randomized, Cross-over Trial, Journal of the American College of Nutrition, Feb 2021

#blodtryck #övervikt #hypertoni #medelhavskost #insulinkänslighet #viktnedgång #kolesterol #veganskkost

bottom of page