top of page

Utbildningsdag 7 okt 2023
Framtiden är växtbaserad
- en dag om kostens hälsopotential

Denna aktivitet har ägt rum.

Evidensbaserat

Öka din medvetenhet om evidensen som stöder hälsovinster med växtbaserad kost.

 

Tillämpning i praktiken

Samla insikter om hur man kan integrera lärdomar i den kliniska praktiken.

 

Nätverksbyggande

Dela erfarenheter med andra läkare, sjuksköterskor, dietister, nutritionister och annan sjukvårdspersonal.

Programmet

 

08:30-09:00 Mingel och registrering

09:00-09:15 David Stenholtz hälsar alla välkomna

 

09:15-09:45 Kostens påverkan på diabetes och övervikt 

Veronica Hedberg, Överläkare i Kirurgi

 

09:45-10:15 Kostens påverkan på hjärtkärlsjukdom och hypertoni

David Stenholtz, Överläkare i Onkologi

 

10:15-10:45 Paus med fika och mingel

 

10:45-11:30 Växtbaserad kost till barn

Karin Gibson, Dietist

 

11:30-12:30 Pandemier och animalisk livsmedelsproduktion

Björn Olsen, Professor i Infektionssjukdomar

 

12.30-13.30 Lunch och tid för mingel

13:30-14:00 Vegetarisk kost som norm på en hjärtklinik – genomförande på lång sikt

Stella Cizinsky, Överläkare och Verksamhetschef vid Hjärtkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro 

 

14:00-14:30 Erfarenheter från att servera växtbaserad kost till inneliggande patienter

Christina Hambraeus, Överläkare och Verksamhetschef vid Hjärtkliniken, Falu lasarett.

 

14:30-15:00 Paus med fika och mingel 

 

15:00-15:30 Växtbaserad nutrition till äldre 

Henrietta Lammes, PhD Nutritionist, Specialistläkare Internmedicin   

 

15:30-16:00 Implementing plant based diet in eleven New York City Hospitals 

Mercedes Redwood, MS. RD. Assistant Vice President - Managed Services 

Central Office NYC Health+Hospitals

 

16:00-16:30 Paneldiskussion

 

16:30-17:00 Avslut och mingel

VAR: Z-salen, ABF-huset Konferenscenter, Sveavägen 41, Stockholm

NÄR: Lördag den 7 oktober 2023 kl. 9 - 17

KOSTNAD: 550 kr för restplats utan lunch och fika. 190 kr för livestreaming.

Broschyr med programmet att ladda ner

Vi ser fram emot att välkomna er till konferensen den 7 oktober!

 

David Stenholtz, Överläkare onkologi 

Ordförande, Läkare för Framtiden 

 

Veronica Hedberg, Överläkare kirurgi 

Vice ordförande, Läkare för Framtiden

 

Inbjudan till sponsorer och utställare! 

Om er organisation är intresserad av att vara sponsor eller utställare, vänligen kontakta info@lakareforframtiden.se

Ordinarie anmälan har gått ut, men det finns restplatser utan lunch och fika.

Det finns även möjlighet att se hela utbildningen på avstånd genom live-streaming.

Evenemangsarrangör

Screenshot 2023-03-20 at 19.06.20.png
Med stöd av
proveg logo.png
bottom of page