top of page

Vegetarisk kost minskar risk för hjärtinfarkt


De vars kost i störst utsträckning bestod av växtbaserade livsmedel hade 20 procent lägre risk att dö av hjärtinfarkt jämfört med dem vars kost i störst utsträckning bestod av kött, fisk, mjölkprodukter och ägg. Forskarna anser att detta talar för att ett skifte till en växtbaserad kost kan förlänga livet och förbättra allmän hälsa.

Lassale C, Beulens J, Van Y, et al. A pro-vegetarian food pattern and cardiovascular mortality in the Epic study. Report presented at: The Epidemiology and Prevention and Lifestyle and Cardiometabolic Health 2015; March 4, 2015: Baltimore, MD

#hjärtinfakt #hjärtkärlsjukdom #vegetariskkost

bottom of page