top of page

Växtbaserade kostråd sänker kolesterolvärdet


Personer som får växtbaserade kostråd uppvisar en minskning av sina kolesterolvärden. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften European Heart Journal.

Forskarna gick igenom studier där personer lottats till växtbaserade kostråd eller till en kontrollgrupp. Kontrollgrupperna fick kostråd som innehöll kött, eller så fick de fortsätta äta som innan studien. Totalt inkluderades 30 studier publicerade de senaste 40 åren.


Man fann att de som erhöll växtbaserade kostråd fick lägre totalkolesterol, LDL-kolesterol och apolipoprotein B.

Forskarnas slutsats är att växtbaserade kostregimer genom denna sänkning av blodfetter kan minska förekomst av hjärtkärlsjukdom.

Länk till studien finns här.

Koch et al, Vegetarian or vegan diets and blood lipids: a meta-analysis of randomized trials, European Heart Journal (2023) 00, 1–16.

Comments


bottom of page