top of page

Växtbaserad kost minskar kaloriintag mer än LCHF


Forskarna lät 20 unga, lätt överviktiga deltagare vistas i fyra veckor vid National Institutes of Health Clinical Center där de lottades till att serveras olika mat. Ena gruppen fick äta en minimalt processad växtbaserad kost (10,3 % fett, 75,2% kolhydrater) eller en minimalt processad animaliebaserad lågkolhydratkost (75,8% fett, 10,0% kolhydrater). Deltagarna fick äta obegränsat tills de var mätta. Efter två veckor bytte grupperna kost.

Man fann att under de två veckor som deltagarna åt den växtbaserade kosten så var deras kaloriintag i genomsnitt 689 kcal respektive 544 kcal lägre än när de åt LCHF. Deltagarna upplevde ingen skillnad i mättnadskänsla, vilket betyder att den växtbaserade kosten lät deltagarna äta mindre mat utan hunger. Båda grupperna gick ned i vikt men endast den växtbaserade kosten resulterade i en signifikant minskning av kroppsfett.

Länk till studien finns här

Hall KD, Guo J, Courville AB, et al. Effect of a plant-based, low-fat diet versus an animal-based, ketogenic diet on ad libitum energy intake. Nature Medicine. Published online January 21, 2021

#växtbaseradkost #lchf #vikt #lågkalorikost #viktnedgång

bottom of page