top of page

Växtbaserad kost lindrar klimakteriebesvär – varför?


Kvinnor som äter en växtbaserad kost uppvisar en lindring av sina klimakteriebesvär. Detta visades i en studie från 2021 (se här).

Forskarna fann då att kvinnor med klimakteriebesvär som lottades till en växtbaserad kost uppvisade 92 procent minskning av svåra vallningar och 88 procent minskning av måttliga till svåra vallningar.

Nu har samma forskare gjort utökade mätningar för att utforska potentiella verkningsmekanismer. Förekomsten av AGE i maten analyserades. Man fann att hos gruppen som ätit växtbaserat så innehåll maten 73 procent mindre AGE, jämfört med innan studien. I kontrollgruppen som inte ändrat sin kost ändrades inte mängden AGE.

AGE (Advanced glycation end-products) är ämnen som kan bildas i kroppen men hos de flesta tillförs via maten. De är kopplade till oxidativ stress och inflammation, försämrat immunförsvar och insulinresistens vilket kan öka risk för kronisk sjukdom.

Dessutom har AGE visat sig vara hormonstörande hos människor genom att påverka nivåer av könshormoner. De har även en negativ inverkan på blodkärlens funktion. Dessa processer är involverade i vallningar vid klimakteriet.


Forskarna bedömer det därför troligt att AGE är ett ämne i maten som kan bidra till vallningar.


Länk till studien finns här.

Kahleova et al, Dietary advanced glycation end-products and postmenopausal hot flashes: A post-hoc analysis of a 12-week randomized clinical trial, Maturitas, Available online 24 March 2023


Comments


bottom of page