top of page

Soja är säkert och nyttigt


Vegetarisk kost har ökat mycket i popularitet senaste årtionden och många vegetarianer väljer soja som vegetabilisk proteinkälla i stället för animalier.

Föreställningen att konsumtion av soja innebär hälsorisk har ibland förts fram men detta har inget vetenskapligt stöd. Detta enligt en mycket stor litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna har gått igenom över 500 vetenskapliga artiklar som på olika sätt värderar soja och dess relation till hälsa.

Man finner att föreställningar om hälsorisker med soja inte har något relevant stöd i vetenskaplig litteratur. Det har framförts att soja skulle kunna störa könshormoner eller sköldkörtelfunktion. Denna hypotes baseras på djurstudier där mycket höga doser av sojaextrakt givits. Dessa studier är inte relevanta för människor då vi har en annorlunda metabolism av de näringsämnen som finns i soja. Det finns inga relevanta studier som talar för ökad risk för infertilitet med högre sojakonsumtion. Påverkan på sköldkörtel kan endast ske vid för lågt intag av jod. Påståendet att soja ökar risk för bröstcancer motsäges helt av tillgänglig vetenskap som tvärt om talar för minskad risk för bröstcancer vid högre konsumtion av soja, i synnerhet när soja konsumerats från unga år.

Soja är mycket näringsrikt och innehåller många fytonutrienter, vitaminer, mineraler och antioxidanter samt mycket fibrer. Data talar övervägande för att sojakonsumtion har skyddande effekt för sjukdomar som cancer, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes typ 2, övervikt och oxidativ stress.

För optimalt näringsintag hos vegetarianer och maximalt gynnsam effekt på hälsa understryker dock forskarna vikten av variation. För den som önskar ersätta animaliska proteiner med vegetabiliska alternativ finns både nötter, frön och många andra baljväxter som också bör intas vid sidan om soja.

Länk till litteraturgenomgången finns här.

Läs mer om soja på vår hemsida här.

Läs mer om mytbildning kring soja här.

Gianluca Rizzo and Luciana Baroni, Soy, Soy Foods and Their Role in Vegetarian Diets. Nutrients 2018, 10(1), 43

Comments


bottom of page