top of page

Samband mellan mjölkprodukter och akne


Ungdomar som konsumerar mer mjölkprodukter uppvisar signifikant ökad risk för akne. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Clinical Nutrition.

Forskarna sammanställde resultat från 14 studier som värderat intag av olika slags mjölkprodukter och förekomst av akne.

Man fann att de som konsumerade mest mjölkprodukter hade 161% ökad risk för akne jämfört med dem som konsumerade minst. Motsvarande siffra för totalt mjölkdrickande, mellanmjölk och lättmjölk var 48%, 25% respektive 34% ökad risk för akne. Data för yogurt och ost var inte statistiskt signifikanta.

Länk till studien finns här.

Mohadeseh Aghasi , Mahdieh Golzarand Mahsa Omidian , Fatemeh Taheri, Dairy intake and acne development: A meta-analysis of observational studies, Clinical Nutrition xxx (2018) 1e9

Comentários


bottom of page