top of page

Samband mellan mjölkprodukter och akne


Forskarna sammanställde resultat från 14 studier som värderat intag av olika slags mjölkprodukter och förekomst av akne.

Man fann att de som konsumerade mest mjölkprodukter hade 161% ökad risk för akne jämfört med dem som konsumerade minst. Motsvarande siffra för totalt mjölkdrickande, mellanmjölk och lättmjölk var 48%, 25% respektive 34% ökad risk för akne. Data för yogurt och ost var inte statistiskt signifikanta.

Länk till studien finns här.

Mohadeseh Aghasi , Mahdieh Golzarand Mahsa Omidian , Fatemeh Taheri, Dairy intake and acne development: A meta-analysis of observational studies, Clinical Nutrition xxx (2018) 1e9

#akne #mjölk #mjölkprodukter

bottom of page