top of page

Mindre mättat fett och mer fleromättat fett kopplat till mindre hjärtkärlsjukdom


no-meat

En ny meta-analys från forskare vid Harvard som publicerats i tidskriften Cirkulation visar att ju mer fleromättat fett vi äter desto mindre risk för hjärtkärlsjukdom.

Forskarna analyserade data från totalt 13 kohortstudier med totalt 310 602 individer och 12 479 hjärthändelser inkluderande 5 882 dödsfall i hjärtkärlsjukdom. Specifikt analyserades intag av omega-6-fettsyror (linolsyra). De som åt kost med mest linolsyra hade 15 procent lägre risk för hjärthändelser än de som åt minst och 21 procent lägre risk för död i hjärtkärlsjukdom.

Att ersätta 5 energiprocent mättat fett med linolsyra minskade risk för hjärthändelse med 9 procent och risken för död i hjärtkärlsjukdom med 13 procent.

Forskarnas slutsats är att dessa data stödjer gällande kostrekommendationer att minska mättat fett från animalier och öka mängden fleromättat fett i kosten för att förebygga hjärtkärlsjukdom.

Länk till studien finns här.

Maryam S. Farvid; Ming Ding; An Pan; Qi Sun; Stephanie E. Chiuve; Lyn M. Steffen; Walter C. Willett; Frank B. Hu6, Dietary Linoleic Acid and Risk of Coronary Heart Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies, Cirkulation, Published online before print August 26, 2014, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010236

Comments


bottom of page