top of page

Mindre förtida död med protein från växtriket


Att ersätta protein från djurriket som kött, fisk, ägg och mjölkprodukter med protein från växtriket som bönor, nötter och frön minskar risk för förtida död. Detta enligt en studie från Harvard som publicerats online i JAMA Internal Medicine.

Forskarna följde kost hos 131 342 deltagare i Nurses’ Health Study och Health Professionals Follow-up Study. Att äta mer protein från djurriket uppvisade ett samband med ökad risk för förtida död, speciellt av hjärtkärlsjukdom och mer protein från växtriket hade ett samband med minskad risk för förtida död.

Att ersätta animaliskt protein med protein från växtriket hade också ett samband med minskad risk för förtida död.

Länk till studien finns här.

Song M, Fung TT, Hu FB, et al. Association of animal and plant protein intake with all-cause and cause-specific mortality. JAMA Intern Med. Published online August 1, 2016.

Komentar


bottom of page