top of page

Mindre förtida död med protein från växtriket


dried-beans-763158_640

Forskarna följde kost hos 131 342 deltagare i Nurses’ Health Study och Health Professionals Follow-up Study. Att äta mer protein från djurriket uppvisade ett samband med ökad risk för förtida död, speciellt av hjärtkärlsjukdom och mer protein från växtriket hade ett samband med minskad risk för förtida död.

Att ersätta animaliskt protein med protein från växtriket hade också ett samband med minskad risk för förtida död.

Länk till studien finns här.

Song M, Fung TT, Hu FB, et al. Association of animal and plant protein intake with all-cause and cause-specific mortality. JAMA Intern Med. Published online August 1, 2016.

#protein #växtbaserat #förtidadöd #animaliskt #mortalitet

bottom of page