top of page

Mer frukt och grönt minskar risk för död


Hos dem som åt mer än 7 frukter och grönsaker per dag sågs en minskad risk att dö under uppföljningsperioden med 42 procent. För risken att dö specifikt av hjärtkärlsjukdom minskade risken med 31 procent och av cancer med 25 procent. Forskarna fann därmed ingen övre gräns när ytterligare ökning av frukt och grönt inte längre gav hälsovinst. Hela studien finns att läsa här.

Oyinlola Oyebode, Vanessa Gordon-Dseagu, Alice Walker, Jennifer S Mindell. Fruit and vegetable consumption and all-cause, cancer and CVD mortality: analysis of Health Survey for England data. Journal of Epidemiology and Community Health. 2014. doi:10.1136/jech-2013- 203500

bottom of page