top of page

Mer frukt och grönt minskar risk för död


Forskare vid University College London följde 65 226 deltagare under 7,7 år. Deras kostintag analyserades och sedan gjordes en statistisk rangordning utefter hur mycket frukt och grönsaker som åts. Risk för död räknades sedan ut för varje grupp och även specifikt risk för död i hjärtkärlsjukdom och cancer. Man kompenserade även statistiskt för kända störande faktorer som ålder, kön, socioekonomisk grupp, utbildning, BMI, alkoholkonumption och fysisk aktivitet.

Hos dem som åt mer än 7 frukter och grönsaker per dag sågs en minskad risk att dö under uppföljningsperioden med 42 procent. För risken att dö specifikt av hjärtkärlsjukdom minskade risken med 31 procent och av cancer med 25 procent. Forskarna fann därmed ingen övre gräns när ytterligare ökning av frukt och grönt inte längre gav hälsovinst. Hela studien finns att läsa här.

Oyinlola Oyebode, Vanessa Gordon-Dseagu, Alice Walker, Jennifer S Mindell. Fruit and vegetable consumption and all-cause, cancer and CVD mortality: analysis of Health Survey for England data. Journal of Epidemiology and Community Health. 2014. doi:10.1136/jech-2013- 203500

Comments


bottom of page