top of page

Att beskatta kött ger stora hälso- och miljövinster


Forskarna uppskattade hur mycket rött kött och chark behöver beskattas för att kompensera för den ohälsa dessa livsmedel skapar. Genom att anpassa data från WHO:s rapport Global Burden of Disease uppskattade forskarna överrisk för dödlighet i sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, stroke, tjocktarmscancer och diabetes typ 2 som kan härledas till exponering av rött kött och chark.

Globalt uppskattas de hälsorelaterade kostnaderna för rött kött och chark år 2020 uppgå till 300 miljarder dollar. Man fann att en lämplig nivå för beskattning på charkvaror vore 54% och för rött kött 7% globalt. För rikare länder som Sverige rekommenderas 300% skatt för charkvaror och ca 30% för rött kött.

Länk till rapporten finns här.

Springmann, M., Mason-D’Croz, D., Robinson, S., Wiebe, K., Godfray, C., Rayner, M., & Scarborough, P. (2017). Health-motivated taxes on red and processed meat: a modelling study on optimal tax levels and health and climate-change co-benefits (). Purdue University, West Lafayette, IN: Global Trade Analysis Project (GTAP).

#charkvaror #kött #köttskatt

bottom of page