top of page

Äpplen mot cancer


Personer som äter mer äpplen uppvisar lägre risk för cancer. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Public Health Nutrition.

Forskarna sammanställde data från 20 fall-kontrollstudier och 21 kohortstudier som alla värderat intag av äpplen och risk för cancer.

Man fann att de som åt mest äpplen minskade sin risk för lungcancer, tjocktarms- och ändtarmscancer, bröstcancer och övriga tarmcancrar jämfört med dem som åt minst äpplen.

För fallkontrollstudier var riskminskningen 25% för lungcancer, 34% för tjocktarms- och ändtarmscancer, 21% för bröstcancer och 50% för övriga tarmcancrar. För kohortstudier var riskminskningen 11% för lungcancer.

Länk till studien finns här.

Fabiani R, Minelli L, Rosignoli P, Apple intake and cancer risk: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Public Health Nutr. 2016 Mar 22:1-15. [Epub ahead of print]

Comentários


bottom of page