top of page

Vitlök associerat med mindre magcancer


Länk till meta-analysen finns här.

Kodali RT, Eslick GD. Meta-analysis: does garlic intake reduce risk of gastric cancer? Nutr Cancer. 2015 Jan;67(1):1-11. doi: 10.1080/01635581.2015.967873. Epub 2014 Nov 20.

#cancer #magcancer #vitlök

bottom of page