top of page

Växtbaserade kostråd gynnar njursjuka


Personer med njursjukdom uppvisar en förbättrad njurfunktion om de följer växtbaserade kostråd jämfört med sådana som innehåller kött. Detta enligt en systematisk litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften BMC Nephrology.


Även om mer forskning behövs, är forskarnas slutsats att denna genomgång visar att växtbaserade kostråd kan förbättra njurfunktion och fördröja sjukdomsförloppet hos personer med njursjukdom.


Länk till studien finns här.


Tidigare forskning har även visat att växtbaserade kostregimer minskar risk att utveckla njursjukdom.


Świątek Ł, Jeske J, Miedziaszczyk M, Idasiak-Piechocka I. The impact of a vegetarian diet on chronic kidney disease (CKD) progression - a systematic review. BMC Nephrol. 2023;24(1):168.


Kim H, Caulfield LE, Garcia-Larsen V, et al. Plant-based diets and incident CKD and kidney function. Clin J Am Soc Nephrol. 2019;14(5):682-691.


Comments


bottom of page