top of page

Utbildningsdagen 7 oktober – en milstolpe i vårt arbete


Den 7 oktober, på ABF-huset i Stockholm, ägde vår utbildningsdag – Framtiden är växtbaserad – rum. Denna betydelsefulla dag markerade Läkare för framtidens tioårsjubileum och har varit en plattform för experter att dela insikter och erfarenheter. Evenemanget syftade till att belysa olika aspekter av växtbaserad kost och dess djupgående inverkan på hälsan, och täckte ämnen som sträcker sig från övervikt och diabetes till hjärt-kärlsjukdomar, barns hälsa, pandemier och näring för äldre.Veronica Hedberg föreläser om hur växtbaserad kost kan förbygga och reversera diabetes typ 2 och övervikt.

Dagen inleddes med en introduktion och ett välkomsttal av vår ordförande David Stenholtz. Den första sessionen, ledd av Veronica Hedberg, vår vice ordförande, fördjupade sig i ämnet att använda växtbaserad kost för att förebygga och vända övervikt och typ 2-diabetes. Presentationen gav deltagarna värdefulla insikter om den transformerande potentialen hos växtbaserad kost för att bekämpa dessa vanliga hälsoproblem.David Stenholtz pratar om växtbaserad kost och hjärthälsa.

Den efterföljande sessionen handlade om matval och hjärthälsa med fokus på att förebygga och vända kardiovaskulära sjukdomar och högt blodtryck genom växtbaserad kost. Detta kritiska ämne utforskades på djupet av David Stenholtz.Karin Gibson om växtbaserad mat till barn.

Karin Gibson är dietist med mångårig erfarenhet av rådgivning till föräldrar till barn som äter växtbaserat. Hon intog scenen för att diskutera betydelsen av växtbaserad kost för barn, och betonade den avgörande roll som sådana dieter spelar för att vårda unga individers hälsa och välbefinnande. Näringsämnen som är värda beakta presenterades och föreläsningen innehöll många praktiska tips. Hennes insikter belyser hur tidiga kostvanor på djupet kan påverka ett barns livslånga hälsobana.Björn Olsen föreläser om hur djurfabriker skapar grogrund för pandemier.

Björn Olsen undersökte i en tankeväckande session kopplingen mellan pandemier och djurfabriker. Presentationen belyste de bredare samhälleliga konsekvenserna av kostval, och betonade kopplingen mellan människors hälsa, djurens välbefinnande och miljön. Från pandemier utvecklades föreläsningen till att också gå igenom hur djurhållning bidragit till många andra infektionssjukdomar och antibiotikaresistens.Stella Cizinsky berättar om hur hjärtkliniken i Örebro började servera vegetariskt till inneliggande patienter.

Kristina Hambraeus om hur hjärtavdelningen i Falun nu serverar växtbaserad kost.

Under dagen presenterades också framgångsrika projekt från svenska hjärtkliniker. Verksamhetschefer från kardiologiska klinikerna i Falun och Örebro – Kristina Hambraeus och Stella Cizinsky – delade med sig av sina erfarenheter av att implementera växtbaserad kost till inlagda patienter. Deras redovisning gav värdefulla exempel från verkligheten på hur vårdinstitutioner kan ta till sig växtbaserad kost som ett pedagogiskt verktyg för att förmedla vikten av hälsosamma kostval efter hjärthändelser.Henrietta Lammes föreläser om växtbaserad kost till äldre.

En annan avgörande aspekt som togs upp under evenemanget var växtbaserad kost, skräddarsydd för den äldre befolkningen. Föreläsningen gavs av Henrietta Lammes, nutritionist som disputerat om äldres näringsbehov och idag specialistläkare i internmedicin och geriatriker vid Nyköpings lasarett. Denna session lyfte fram de unika kostbehoven hos äldre vuxna. Den underströk vikten av växtbaserad kost för att främja livslängd och allmänt välbefinnande bland seniorer samt slog hål på myten att äldre gynnas av animaliska produkter.Med på länk från Colorado: Samantha Morgenstern som berättar om hur elva sjukhus i New York har börjat servera växtbaserad kost till inneliggande patienter..

Samantha Morgenstern, dietist från New York City och Senior Director vid New Yorks offentliga sjukvård (NYC Health + Hospitals) och Sodexo, delade med sig av sina erfarenheter av att implementera växtbaserade dieter på elva sjukhus i denna stad, som länge varit ett centrum för banbrytande innovation. Hennes presentation gav ett globalt perspektiv och visade hur stora vårdinstitutioner kan gå över till växtbaserad näring och därigenom påverka en stor befolkning.


Dagens program kulminerade i en stimulerande paneldiskussion med Stella Cizinsky, Kristina Hambraeus, Henrietta Lammes och Samantha Morgenstern. Denna mångsidiga panel engagerade sig i ett livligt samtal och gav nyanserade perspektiv på växtbaserad kost i vården och hur ett sådant betydelsefulls skifte kan underlättas på fler sjukhus.David Stenholtz tackar av konferensgruppen som gjort dagen möjlig. Från vänster: Elias Waldhe, Alex Baralt, Linda Lindström och Jonas Norberg.

Evenemanget avslutades med ett hjärtligt tack och avslutande kommentarer av David Stenholtz, som uttryckte tacksamhet för de insiktsfulla diskussionerna och det gemensamma engagemanget för en hälsosammare, växtbaserad framtid. Utbildningsdagen i Stockholm firade inte bara tioårsjubileet för "Läkare för framtiden" utan markerade också en betydande milstolpe i resan mot att främja växtbaserad kost som en hörnsten i modern sjukvård. Deltagarna lämnade evenemanget med en djupare förståelse för den transformernade kraften hos växtbaserade kostvanor och inspirerade att införliva denna kunskap i sina personliga och professionella liv, vilket främjar en hälsosammare framtid för kommande generationer.


Dagen har spelats in och kommer inom kort att finnas tillgängligt att se i efterhand. Nästa års konferens planeras preliminärt lördagen 12 oktober 2024. Save the date!


Fler bilder:

Comments


bottom of page