top of page

Starka ben hos vegetarianer och veganer

Personer som väljer en vegetarisk eller vegansk kost uppvisar inte en minskad bentäthet jämfört med blandkostare. Detta enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna mätte bentäthet hos 27 blandkostare, 27 ovo-lakto-vegetarianer och 28 veganer. Grupperna skilde sig inte åt avseende BMI, fysisk aktivitet och ingen av deltagarna rökte. Man fann ingen signifikant skillnad i bentäthet mellan grupperna.

Vidare noterade man att blandkostare hade högre bentäthet ju mer alkalisk urinen var och veganer hade högre bentäthet ju mer protein de åt. Forskarna anser att dessa data antyder att kostråd för starka ben bör skilja sig åt beroende på personens kost. Personer som äter kött bör få råd att äta mer frukt och grönt och veganer bör få råd att äta tillräckligt med protein.

Länk till studien finns här.

Jessica R. Knurick, Carol S. Johnston, Sarah J. Wherry and Izayadeth Aguayo. Comparison of Correlates of Bone Mineral Density in Individuals Adhering to Lacto-Ovo, Vegan, or Omnivore Diets: A Cross-Sectional Investigation. Nutrients 2015, 7, 3416-3426; doi:10.3390/nu7053416

Comments


bottom of page