top of page

Mjölkprodukter kopplade till ökad cancerrisk


Majoriteten av tidigare forskning som värderat cancerrisk av mjölkprodukter är gjord på västerländska befolkningar där konsumtionen av mjölkprodukter är hög. Där har man sett ökad risk för prostatacancer och minskad risk för tjocktarmscancer. Forskarna jämförde i denna studie konsumtion av mjölkprodukter och cancerrisk hos över en halv miljon deltagare i Kina under 11 år. I denna befolkning är konsumtionen av mjölkprodukter lägre. 


Man fann att för varje 50 gram mjölkprodukter i kosten per dag så ökade risken för all cancer, levercancer och bröstcancer med 7 procent, 12 procent respektive 19 procent. Dessutom sågs gränssignifikanta riskökningar på motsvarande sätt för lymfom och tjocktarmscancer motsvarande 17 procent respektive 8 procent.


Enligt forskarna kan de observerade sambanden förklaras av att mjölk innehåller en hög halt av vissa aminosyror, mättat fett, transfett, laktos, östrogen, progesteron och IGF-1. Dessa ämnen anses kunna bidra till ökad cancerrisk genom skilda mekanismer.


Länk till studien finns här


Kakkoura MG, Du H, Guo Y, et al. Dairy consumption and risks of total and site‑specific cancers in Chinese adults: an 11‑year prospective study of 0.5 million people. BMC Med. 2022;20(1):134-147.


Comments


bottom of page