top of page

Lindrigare klimakteriebesvär hos veganska kvinnor


carrot-1085063_640

Bakgrunden till studien är att tidigare forskning visat att högt intag av mat från växtriket har ett samband med färre och lindrigare klimakteriebesvär.

Forskarna registrerade kost och grad av klimakteriebesvär hos kvinnor som var mellan 45-80 år gamla. 123 av kvinnorna var veganer, 74 vegetarianer och 248 blandkostare.

Man fann att grad av klimakteriebesvär var lägst bland veganer så att fysiska symptom var signifikant lindrigare bland veganer än blandkostare och psykiska besvär var signifikant lägre bland veganer än vegetarianer.

Forskarnas slutsats är att en vegansk kost kan gynna kvinnor som söker en naturlig lindring av klimakteriebesvär.

Länk till sammandraget finns här.

Bonnie Beezhold, Cynthia Radnitz, Cassandra Hoy, Lauren Todd, Maggie Chung, Alyssa Claxton, Jessica Dalrymple, Gretchen Gibbons, Stephanie LaPlant, Junzhu Wang and Lauren Zuro, Female Vegans Report Lower Severity of Menopausal Symptoms than Omnivores. April 2016 The FASEB Journal vol. 30 no. 1 Supplement 1156.4

#klimakteriet #veganskkost

bottom of page