top of page

Kaffe skyddar mot levercancer


Nyligen släppte Världscancerfonden (WCRF) en uppdaterad rapport om kost, motion och risk för levercancer. Forskarna har gjort en systematisk litteraturgenomgång och värderat bevisvärde (evidens).

Forskarna bedömer att kaffekonsumtion är en sannolikt skyddande faktor för levercancer. Den skyddande effekten anses bero på enzymer som hämmar gifter, t ex aflatoxin samt antioxiderande effekter, hindrande och reperation av DNA-skador genom ämnen som kahweol och cafestol. Vidare minskar kaffe inflammation genom effekter på gennivå.

Panelen anser vidare att exponering för aflatoxin, hög alkoholkonsumtion och övervikt är övertygande faktorer som ökar risk för levercancer.

Länk till rapporten finns här.

World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Report: Diet, Nutrition, Physical Activity and Liver Cancer. 2015.

Comentários


bottom of page