top of page

Bladgrönsaker minskar risk för grön starr


plant-1011492_640

Forskarna vid Harvard följde deltagare i Nurse’s Study och Health Professionals Follow-up Study. De som hade högst intag av kväveföreningar från växtriket hade 21% minskad risk för grön starr och 41% minskad risk för grön starr med samband med försämrat blodflöde, jämfört med dem som hade minst intag.

Deltagarna med högt intag av kväveföreningar från växtriket åt en variation av grönsaker inklusive grönkål, mangold och spenat samt mer antioxidanter, folat och vitaminer från andra grönsaker än de som hade lägre intag. Studien stödjer kostintervention som ett effektivt sätt att förebygga försämrat blodflöde som kan leda till grön starr.

Länk till studien finns här.

Kang JH, Willett WC, Rosner BA, Buys E, Wiggs JL, Pasquale LR. Association of dietary nitrate intake with primary open-angle glaucoma: a prospective analysis from the Nurses’ Health Study and Health Professionals Follow-up Study. JAMA Ophthalmol. Published online January 14, 2016.

#bladgrönsaker #glaukom #grönstarr

bottom of page