top of page

Bättre minne med mer kost från växtriket

Att äta mer från växtriket och mindre från djurriket och mindre processade livsmedel uppvisar ett samband med minskad risk för att hjärnans funktion försämras. Detta enligt en ny studie som publicerats denna vecka i tidskriften Neurology.

Forskarna följde 27 860 personer under 56 månader. Deras kostintag registrerades och deras kognitiva funktion (minne, förståelse, varseblivining) mättes.

Man fann att de som åt mest i enlighet med index för hälsosamt ätande, modified Alternative Healthy Index (liknande Livsmedelsverkets rekommendationer) hade 24% minskad risk för försämring jämfört med dem med sämst följsamhet till detta index.

Forskarnas slutsats är att ett mer hälsosamt kostintag i världens befolkning är en viktig mål för att minska förekomsten av försämrat minne med ålder.

Länk till studien finns här.

Andrew Smyth, MMedSc, Mahshid Dehghan, PhD, Martin O’Donnell, PhD, Craig Anderson, MD, Koon Teo, MD,Peggy Gao, MSc, Peter Sleight, DM, Gilles Dagenais, MD, Jeffrey L. Probstfield, MD, Andrew Mente, PhD andSalim Yusuf, DPhil, Healthy eating and reduced risk of cognitive decline – A cohort from 40 countries, Neurology 10, Published online before print May 6, 2015, doi:10.1212/WNL.0000000000001638

Comments


bottom of page