top of page

Växtbaserad kost gynnsam vid Covid-19-infektion


Att äta mer från växtriket kan minska risken att smittas och ge ett mildrare förlopp av Covid-19-infektion, enligt en ny studie.

Spanska forskare har gjort en systematisk litteraturgenomgång av studier där man analyserat hur olika matvanor påverkat risk att drabbas av Covid-19-infektion och dess svårighetsgrad.

Analys av totalt 14 studier visade att hög följsamhet till Medelhavskost hade samband med minskad risk för Covid-19-infektion. En växtbaserad kost både minskade risk för infektion och visade tydliga samband med lindrigare förelopp.

Länk till studien finns här.


Durán et al, [Influence of diet in COVID-19 infection and severity risk: a systematic review] Nutr Hosp. 2023 Mar 15.

Comments


bottom of page