top of page

Personer som äter från växtriket har mindre tjocktarmscancer


Lablascovegmenu 1

Sammanfattningsvis fann man samband mellan högre risk för tjocktarmscancer och konsumtion av rött kött, charkvaror, konserver, mättat/animaliskt fett, kolesterol, starka kryddor och snabba, tomma kolhydrater som stärkelse, vitt mjöl och socker. Minskad risk för tjocktarmscancer observerades vid högre konsumtion av kalcium, vitamin D, grönsaker, frukt, fibrer, korsblommiga grönsaker, soja samt ett antal vitaminer och mineraler. Fiskkonsumtion visade både ökad och minskad risk. Konsumtion av fågelkött uppvisade ingen eller ökad risk för tjocktarmscancer men sambandet var svagare än för rött kött och charkvaror.

Länk till studien finns här.

Azeem S, Gillani SW, Siddiqui A, Jandrajupalli SB, Poh V, Syed Sulaiman SA. Diet and Colorectal Cancer Risk in Asia – a Systematic Review. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(13):5389-96.

Foto: Lablascovegmenu

#röttkött #tjocktarmscancer #cancer #frukt #charkvaror #grönsaker

bottom of page