top of page

Ju grönare kost desto mindre diabetes typ 2


Personer som äter mer från växtriket och mindre från djurriket uppvisar gradvis minskad risk för insulinresistens, pre-diabetes och diabetes typ 2. Detta enligt en studie som publicerats i tidskiften European Journal of Epidemiology.

Forskarna följde 6 798 personer som deltog i the Rotterdam Study under 6-7 år. Matintag registrerades och insulinresistens mättes. Data om pre-diabetes och diabetes typ 2 insamlades. Index skapades (plant based dietary index) där man fick högre poäng ju mer från växtriket och mindre från djurriket man åt (0-92 poäng).

Man fann att för varje 10 poängs index-ökning av växtbaserad kost så minskade graden av insulinresistens och risken för pre-diabetes och diabetes typ 2 minskade med ca 10 respektive 15%. Data justerades efter ålder, kön och livsstilsfaktorer. Efter vidare justering av BMI var data fortsatt signifikanta för insulinresistens och diabetes typ 2 men inte för prediabetes.

Forskarnas slutsats är att dessa fynd stärker kostrekommendationer att äta en mer växtbaserad kost för att minska insulinresistens och risk för diabetes typ 2.

Länk till studien finns här.

Zhangling Chen, Maria Geertruida Zuurmond, Niels van der Schaft, Jana Nano, Hanneke Anna Hendrikje Wijnhoven, Mohammad Arfan Ikram, Oscar Horacio Franco, Trudy Voortman, Plant versus animal based diets and insulin resistance, prediabetes and type 2 diabetes: the Rotterdam Study. Eur J Epidemiol (2018).

留言


bottom of page