Tre steg

En kost som är optimal för hälsa kan idag uppfattas som främmande för många människor. Vi har vant oss med att äta en stor mängd ohälsosamma livsmedel. För många av oss finns det även många hinder för att ändra vår kost i en mer hälsosam riktning. Kanske får vi inte med oss hela familjen på spåret? Lunchserveringen på jobbet eller skolan kanske inte har några riktigt hälsosamma alternativ? När vi reser kan det bli ännu svårare.

Vi väljer därför att formulera våra kostrekommendationer i tre steg. Inspiration till detta upplägg har vi hämtat från läkaren Joel Fuhrman.

I beskrivningen av koststegen försöker vi ge en bild av vilka hälsovinster som kan förväntas av respektive ändring.

 

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter