Behandla och vända förloppet på hjärtkärlsjukdom

NamnlöstsdfgDean Ornish

I december 1998 publicerades Dean Ornish studie i Journal of American Medical Association (se här). 48 patienter med måttlig till svår hjärtkärlsjukdom randomiserades till att antingen följas som vanligt eller att genomgå intervention i form av måttlig motion samt att inta en vegetarisk kost med låg fetthalt. I samband med start av studien och efter fem år gjordes kranskärlsröntgen för att mäta graden av förträngning i kranskärlen. I kontrollgruppen såg man att förträngningarna ökade med i snitt 28% och i interventionsgruppen såg man att förträngningarna minskade med i snitt 8%. Antalet hjärtincidenter, dvs hjärtinfarkter och kärlkrampsepisoder med sjukhusinläggning var 60% färre i interventionsgruppen. Man kunde även se ett tydligt samband mellan följsamhet till föreskriven kost och förbättring, dvs ju mer vegetariskt och fettsnålt patienterna åt, desto mer gick deras sjukdom tillbaka. Bilderna nedan visar resultaten.

khgfjhgdjhdg kgfkhgfkhgfkhg

Caldwell Esselstyn

Photo

I marsupplagan av American Journal of Cardiology 1999 publicerades ytterligare en studie med liknande resultat (se här).
Caldwell Esselstyn var bröstkirurg vid Cleveland Clinic i Ohio. I slutet av sin karriär började han intressera sig för kost och hjärtkärlsjukdom. Han tog sig an 25 patienter med mycket svår hjärtkärlsjukdom. Många av dem hade bedömts så långt gångna i sin sjukdom att de inte hade långt kvar att leva. Med en mycket tät uppföljning lyckades han inspirera deltagarna i studien att övergå till en fettsnål, helt växtbaserad kost. I början av studien tilläts fettfria mjölkprodukter, men efter hand avråddes det även från detta.
Resultaten var om möjligt ännu mer slående än i Ornish studie.
6 personer trädde ur studien under första året. De hade erfarit 13 hjärthändelser vid publicering och resterande 18 patienter i studien hade då inte erfarit en enda hjärthändelse. Kranskärlsröntgen utfördes på 11 patienter efter 5 år och man såg att sjukdomen hade gått tillbaka hos 7 (73%) och hos resterande var förträngningen av kärlen oförändrade. Bilderna nedan visar kranskärlsröntgen med tillbakagång av sjukdom.

cardio3 cardio1

Lyon Heart Study

Här randomiserades 423 patienter som överlevt sin första hjärtinfarkt till att antingen få råd om en s k medelhavskost eller att få vanliga råd av sina behandlande läkare. medelhavskosten gick ut på att öka intaget av bröd, grönsaker, baljväxter, fisk och att minska köttintaget. Frukt skulle intas varje dag och smör och grädde skulle uteslutas helt.
Uppföljningstiden var i genomsnitt 46 månader.
Man fann att gruppen som åt medelhavskost hade 68% lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt inklusive plötslig hjärtdöd, 70% lägre risk att drabbas av kärlkramp, stroke, hjärtsvikt, lungemboli eller proppar i benen. Risken för samtliga nämnda händelser plus sjukhusinläggning av andra orsaker var 50% lägre i gruppen som åt medelhavskost.
Resultaten av studien finns publicerade här.

IEIS

Indian Experiment of Infarct Survival är en relativt okänd studie. Den liknar Lyon Heart Study både i storlek och upplägg. Här randomiserades 406 patienter efter en akut hjärtinfarkt. Båda armarna fick sedvanliga kostråd. Arm A fick dessutom råd om att lägga till ytterligare frukt och grönsaker till sin kost. Grupp B var kontroll. Tyvärr var uppföljningen här mycket kort, endast 3 månader. Trots det sågs 36% mindre risk för hjärthändelser i grupp A än i grupp B. Vidare analyserade man utfallet för den halvan i grupp A som uppgett bäst följsamhet till kosten. Hos dessa såg man 55% minskad risk för hjärtdöd jämfört med grupp B. Studien finns att läsa här.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter