Fullkornsprodukter

Vi har redan berört den skyddande effekten av fullkornsprodukter i några av studierna ovan. Vi håller därför detta avsnitt lite kortare. En meta-analys av de Munter et al från 2007 visade i genomsnitt en 21 procent minskad risk för diabetes för varje två dagliga portioner fullkorn. En senare studie av Ye et al från 2012 visade 26 procent minskad risk hos dem som åt mest fullkorn. Ytterligare en färsk publikation från 2013 av Cho et al lyfter vikten av fullkornsprodukter. Artikeln är en sammanställning av litteraturen på området samt ett uttalande från American Society for Nutrition. Man slår fast att högre fullkornskonsumtion genomgående uppvisar minskad risk för diabetes i hittills publicerade prospektiva studier. Artikeln går även igenom hjärtkärlsjukdom och övervikt där liknande samband ses.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter