Diabetes typ 2

Det finns två typer av diabetes, typ 1 och 2. Diabetes typ 1 drabbar framförallt unga människor och tros orsakas av att det egna immunförsvaret angriper de celler i bukspottskörteln som producerar insulin. Diabetes typ 2 drabbar framförallt äldre. Här produceras i regel normala mängder insulin men kroppens celler svarar inte på insulinet i tillräcklig utsträckning vilket gör att blodsockret stiger.
Denna genomgång rör framförallt diabetes typ 2 om inget annan anges.

Vi har delat in introduktionsavsnittet i två delar:

  1. Förebygga diabetes typ 2 med kost
  2. Kostråd vid diabetes typ 2

Vi rekommenderar även att du läser vårt fördjupningsavsnitt. Där hittar du länkar till relevanta vetenskapliga artiklar. Klicka på ”fördjupning” i vänsterspalten.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter