Impotens och infertilitet

Cirka en halv miljon män i Sverige lider av impotens. Hos de flesta som drabbas beror impotens på minskat blodflöde sekundärt till åderförkalkning. Det finns således en stark samsjuklighet mellan hjärtkärlsjukdom och impotens.
Till exempel har en man under 50 år som drabbas av impotens statistiskt en 50 gånger högre risk att drabbas av hjärtsjukdom inklusive plötslig hjärtdöd (se här).
Detta beror på att kärlen till våra könsdelar är mindre än hjärtats kranskärl. Det är därför mer sannolikt att att det blir stopp i dem först (se här).
Sannolikt föreligger motsvarande samband mellan åderförkalkning och försämrad sexuell funktion hos kvinnor men detta område är ännu inte lika utforskat.

Som tur är kan vi motverka detta med en ändrad kost. Redan för 15 år sedan publicerade forskarna Ornish och Esselstyn (se här och här) oberoende av varandra resultat som visade att en kost bestående enbart av hela vegetabilier kan få hjärtkärlsjukdom att gå tillbaka. Det är högst rimligt att förutsätta att samma sak gäller alla kärl i vår kropp.

Det är även visat att råd om ökat intag av vegetabilier och minskat intag animalier kan förbättra impotens. I en studie (se här) såg man att normal sexuell funktion återkom hos nästan en tredjedel av männen som fick dessa kostråd. En annan liknande studie fann en 26 procent förbättrad potens hos de män som följde kostråden (se här).

Kosten har även stor betydelse för fertilitet och spermakvalitet. En studie (se här) har fann ett starkt samband mellan hög fettkonsumtion och lägre spermakvalitet. Framförallt var det mättat fett, dvs huvudsakligen från animaliska källor, som försämrade. Högt intag av vegetabiliska fetter, i synnerhet omega-3-fettsyror var associerade med bättre spermakvalitet.
En annan studie (se här) har funnit att charkvaror som korv och bacon försämrar spermakvalitet. Så lite som en tredjedels portion per dag ledde till en försämring när man jämförde med de män som åt mindre charkvaror.

erectile_dysfunction

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter