Kolorektalcancer

En titt på sammanställningen från WCRF avslöjar att sambandet mellan kost och risk att insjukna i kolorektalcancer är bättre kartlagt än för någon annan cancerform. Även här är finns det en uppdatering som gjordes 2011 (se här). Jämfört med genomgången från 2007 har intag av fibrer i kosten som skyddande mot colorektalcancer tagit ett steg upp i evidensgradering från sannolik evidens till övertygande evidens. Detta är helt i linje med utvecklingen senaste 30 åren. För varje år stärks data som talar för att växtbaserad kost skyddar mot cancer och att animaliska produkter ökar risk.
Vidare ses övertygande evidens för ökad risk ju mer rött kött och industriellt behandlat kött du äter.
Hur stor skillnad gör då kosten? En genomsnittlig svensk äter 400 gram rött kött och 200 gram charkvaror per vecka. Fiberintaget kan vi skatta till 10-20 gram per dag. Om vi jämför det med en oraffinerad växtbaserad kost med köttintag 0 gram per dag och fiberintag upp mot 70-80 gram per dag får vi en dubblerad risk för den som äter stora mängder kött (riskökningen uppskattas till ca 20% per 100 g kött eller 50 g industriellt behandlat kött per dag och riskminskningen uppskattas till ca 10% per 10 g fibrer per dag). För den som väljer en kost med ännu större intag av kött och mindre fibrer kan riskökningen bli så mycket som fyrdubblerad.
Notera att vi här enbart räknat med fiberintag och kött. Lägger vi till vitlök där evidensen bedömts som sannolik samt grönsaker, frukt, folatrika livsmedel (grönbladsväxter, baljväxter och solrosfrön) där samband setts uppnås sannolikt ytterligare riskminskning.

China-Cornell-Oxford project
Enligt resonemang ovan under bröstcancer vill vi här lyfta resultaten i denna studie avseende colorectalcancer. Man fann här starkt signifikant relation mellan högre kolesterolvärden och högre risk. Detta talar för att även små mängder animaliska produkter kan vara förenade för högre risk för colorektalcancer.

Cancer Research UK
2011 publicerade organisationen Cancer Research UK i sin tidsskrift British Journal of Cancer en sammanställning av kostfaktorer för cancerrisk (se här). För rött och industriellt behandlat kött sågs högre risksiffror än de genomsnittliga som publicerats av WCRF. Man slår vidare fast att
det inte verkar finnas någon nedre gräns när köttkonsumtion inte utgör någon risk. I artikeln utgår man således ifrån att den optimala mängden kött i kosten för prevention av colorektalcancer är noll.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter