Alla cancerformer

Det finns förstås en enorm mängd studier som analyserar kostens betydelse för risk att insjukna i cancer. Nedan gör vi ett urval av de största.

World Cancer Research Fund
Världscancerfondens arbete har vi beskrivit ovan. Deras arbete är sannolikt det största och mest noggranna som gjorts. Till deras senaste sammanfattning från 2007 screenade de 500 000 vetenskapliga studier och inkluderade totalt 7 000 i sina beräkningar. Hela rapporten finns här och en sammanfattning här. Deras arbete är fortlöpande och de publicerar kontinuerligt uppdateringar. Dessa kan du hitta här.
Överlag visar deras resultat att animaliska produkter ökar risk för cancer och hela vegetabilier minskar risk. Det återspeglas också av deras generella rekommendation för cancerprevention ”ät huvudsakligen växtbaserad kost”.

EPIC-studien
EPIC står för European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Det är sannolikt den största kohortstudien som undersöker kostens betydelse för cancerrisk. I en analys från 2013 (se här) fann man signifikant ökad risk för cancer hos dem som åt mer charkvaror. I en genomgång från 2009 (se här) fann man generellt lägre risk för cancer hos vegetarianer.

Adventist Health Study
Detta är en kohortstudie av adventister i USA. Populationen lämpar sig mycket väl för att analysera hälsorisker med animaliska produkter då ungefär hälften är vegetarianer. Cirka fem procent är veganer vilket är ovanligt högt. Det gör att man här har möjlighet att upptäcka hälsovinster med att helt undvika animaliska produkter, även fisk.
I deras senaste analys av kostval och cancerrisk (se här) fann de att veganerna hade lägst risk för cancer generellt och lägre risk för kvinnlig cancer. Laktovegeterianerna hade lägre risk för cancer i mag-tarm-systemet.

Cancerincidens 2008
Bara ett par dagar innan det här skrivs publicerades i decemberupplagan av tidningen Nutrients en intressant artikel. Här analyserade man cancerincidens i 157 länder och analyserade betydelsen av några kända riskfaktorer. En av faktorerna som hade störst betydelse för riskökning var konsumtion av animaliska produkter. Studien finns att läsa här.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter