Vilken kost bör läkare rekommendera?


USA:s största vårdföretag uppmanar sina läkare att rekommendera växtbaserad kost till alla sina patienter. De har även gjort en informationsbroschyr till intresserade vårdtagare.
Presentation av David Stenholtz, ordförande i Läkare för Framtiden.

Länk till artikeln som presenteras: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic…
Kommentar till artikeln från John McDougall: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic…

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter