stroke

Fett från djurriket kopplat till ökad strokerisk

Ny forskning som presenterats vid den medicinska konferensen American Heart Association’s Scientific Sessions tyder på att vilken typ av fett vi äter är en avgörande faktor för strokerisk. Forskare vid Harvarduniversitetet följde 117 000 personer under 27 år och registrerade matvanor och nyinsjuknande i Stroke. Man fann att personer som åt mest fett från djurriket uppvisade 16% […] Läs mer ›

Lägre strokerisk hos vegetarianer

Personer som äter vegetariskt uppvisar lägre risk för stroke. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Neurology. Forskarna följde 13 352 deltagare i två kohorter under 6 respektive 9 år. I dessa kohorter var en mycket hög andel vegetarianer vilket möjliggör analys av hur vegetarisk kost påverkar hälsa. Kostintag och förekomst av stroke registrerades. Forskarna […] Läs mer ›

Vetenskapligt temanummer om växtbaserad kost

Växtbaserad näringslära har stor potential att vända dagens epidemi av kronisk sjukdom och förtida död. Trots detta lyfts växtbaserad kost sällan i vård och av myndigheter. Detta framkommer av flertalet vetenskapliga artiklar som skrivits i årets femte upplaga av tidskriften Journal of Geriatric Cardiology som är ett temanummer ”A Plant-based diet and cardiovascular disease”. Forskare […] Läs mer ›

Friskare och längre liv ju grönare kost

Att gradvis öka intaget frukt och grönsaker minskar risk för hjärtkärlsjukdom, cancer och förtida död. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften International Journal of Epidemiology. Forskare har sammanställt resultat från 95 studier och summerat riskminskning för olika sjukdomar och förtida död vid ökat intag av frukt och grönsaker. Man fann att för varje […] Läs mer ›

Animaliska livsmedel ökar risk för hjärtinfarkt och stroke

Trimetylamin N-oxid (TMAO) är en molekyl som produceras vid nedbrytning av huvudsakligen animaliska produkter. Vegansk och vegetarisk kost selekterar fram en tarmflora som i mycket mindre utstråckning bildar TMAO (se här). En högre halt av TMAO i blodet ökar risk för dödlig hjärtinfarkt eller stroke. Detta enligt en studie som publicerats i European Heart Journal. […] Läs mer ›

Frukt gynnsamt mot hjärtinfarkt och stroke

Personer som äter mer färsk frukt uppvisar mindre risk för hjärtinfarkt och stroke och dessutom lägre blodtryck och blodsocker. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine. Forskarna följde 512 891 studiedeltagare i Kina under i snitt 6,2 år. Kostintag följdes liksom blodsocker, blodtryck, insjuknande i stroke och större hjärthändelser […] Läs mer ›

Rött kött och chark ökar risk för stroke

Personer som äter mer rött kött och chark uppvisar högre risk för stroke. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Forskarna sammanställde data från sju prospektiva kohortstudier som värderat kostintag och insjuknande i stroke med totalt 2 079 236 personer och 21 730 fall av stroke. Personer som […] Läs mer ›

Frukt skyddar hjärta och hjärna

Kvinnor som äter mer frukt har lägre risk att dö av hjärtinfarkt eller stroke. Detta enligt en ny studie som väntar att tryckas i tidskriften European Journal of Epidemiology. Forskarna analyserade kostintag hos 30 458 kvinnor i kohorten UK Women’s Cohort Study och räknade ut risk att dö av hjärtinfarkt eller stroke i relation till […] Läs mer ›

Halverad risk för död av stroke med mer frukt och grönt

Att öka sin konsumtion av frukt och grönsaker förlänger livet och minskar risk för förtida död. Detta visar en ny studie som publicerats i European Journal of Preventive Cardiology. Forskarna följde 19 333 personer i Östeuropa under 7,1 år, analyserade deras kostintag och samlade in uppgifter om dödsorsaker. Man fann att de som åt mer […] Läs mer ›

Bär, frukt och grönsaker minskar risk för förtida död

Ny studie från Norge som publicerats i European Journal of Nutrition har visat förlängd överlevnad hos dem som åt mer bär, frukt och grönsaker. Forskarna har följt över 10 000 män under 40 år och samlat uppgifter om kostintag och dödsorsak. Man fann att de som åt mer bär, frukt och grönsaker hade 20 procent […] Läs mer ›

Livsstilsfaktorer kan minska risk för stroke

Ny studie i senaste numret av tidsskriften Neurology har påvisat kraftigt minskad risk för stroke hos kvinnor med många hälsosamma livsstilsfaktorer. I studiekohorten ingick 31 696 kvinnor som fyllt i frågeformulär om livsstil vid start av studien. Efter 10,4 års uppföljning hade man kunnat registrera 1 155 fall av ischemisk stroke (hjärninfarkt). Man definierade en […] Läs mer ›

Mer kalium i kosten kan minska risk för stroke

En kost med högre halt av kalium kan minska risk för stroke hos kvinnor efter klimakteriet. Detta enligt en ny studie som publicerats online i American Heart Associations tidskrift Stroke. Forskarna analyserade kaliumintag hos 90 137 post-menopausala kvinnor som ingick i Women’s Health Initiative Observational Study (WHI). Kvinnor med mest kalium i sin kost minskade sin […] Läs mer ›

Frukt förebygger hjärtsjukdom

Dagligt intag av frukt kan minska risk för hjärtsjukdom med så mycket som 40 procent. Detta enligt data som presenteras denna vecka vid European Society of Cardiology’s årliga kongress. Forskarna följde 451 681 deltagare under sju år. Man fann att dagligt intag av frukt inte bara minskade risk för hjärtsjukdom, utan även minskade risk att […] Läs mer ›

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter