nutritarian

Vara nutritarian – optimal kost för att behandla sjukdom?

I senaste numret av American Journal of Lifestyle Medicine sammanfattar forskaren och läkaren Joel Fuhrman sin kunskap om hur kost kan förebygga och behandla sjukdom. Fuhrman har under 25 år behandlat patienter som lidit av övervikt och kroniska sjukdomar med en så kallad ”Nutritarian diet”. Kort innebär denna att äta huvudsakligen en kost av hela […] Läs mer ›

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter