miljögifter

Äta fisk – risker mot nytta

Vår konsumtion av fisk kan leda till stora miljöskador och fisk är den största källan till många miljögifter. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. Enligt forskarna antyder många studier att det kan skydda hälsan att äta fisk. Men befolkningsstudier som värderar olika kostmönster visar att fiskätare uppvisar […] Läs mer ›

Ekologiskt kött inte mindre cancerframkallande

Det finns en utbredd föreställning att ekologiskt kött inte skulle medföra samma hälsorisker som konventionellt framställt. Stöd för detta saknas i litteraturen. Bara avseende cancer anses inte heller miljögifter och bekämpningsmedel vara det största bidraget till cancer utan nitrosoämnen, peroxiderat animaliskt fett, HCA och PAH. Där föreligger inga skillnader mellan ekologiskt och konventionellt kött. Nu […] Läs mer ›

Mer anti-oxidanter i ekologiska grödor

En ny meta-analys som publicerats i British Journal of Nutrition visar skillnader i näringsämnen och miljögifter när man jämfört ekologiska med konventionellt odlade grödor. Forskarna har gått igenom 343 vetenskapliga artiklar som mätt skillnader i sammansättning mellan ekologiska och icke-ekologiska grödor. Man fann att halten av många anti-oxidanter som polyfenoler var 19-69 procent högre i […] Läs mer ›

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter